Fundusze Europejskie

ue_4 (1)
Zakup maszyn i urządzeń na potrzeby zakładu przetwórstwa AJTEL.
Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
Cel operacji: Zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.
Planowane efekty operacji: Operacja polega na wprowadzeniu w zakładzie innowacyjnego procesu wytwarzania nowych produktów w postaci pasztetów rybnych w słoikach, kawałków rybnych w zalewach i w słoikach oraz ryby pakowanej w technologii SKIN.
Operacja polega na zakupie urządzeń do obróbki ryby, linii do napełniania i zamykania słoików pasztetem lub kawałkami ryb w zalewach lub sosach oraz linii pakujących w technologii VACUUM i SKIN.
Realizacja operacji przyczyni się do:
– powstania nowych i udoskonalonych procesów, w wyniku których powstaną nowe i udoskonalone produkty,
– wzrostu zagospodarowania produktów ubocznych powstałych na skutek głównej działalności związanej z przetwarzaniem produktów rybnych,
– operacja jest realizowana m.in. w oparciu o produkty akwakultury krajowej np. pstrąg, karp.